Thực hiện theo công văn của Liên đoàn lao động về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn giáo dục thị xã Hồng Ngự. Hôm nay, ngày 10/6/2017, Ban chấp hành ...